FAQ_Laboral_2018 - PlataformaRPP

Anar al contingutQui es pot adherir a la Demanda Laboral...?
Tots els empleats que es van adherir al Pla de Pensions d’Empleats de la Caixa, fruit de l’acord laboral de 31 de juliol de l'any 2000, que vulguin presentar una demanda laboral contra l’entitat, per pèrdua de drets respecte l’antic RPP.

Es requereix alguna condició per adherir-se a la Demanda Laboral...?
Sí, la d’estar afiliat a la PlataformaRPP i haver satisfet la quota d’alta a l’entitat de 100 euros.

Quant temps tinc per adherir-me a la Demanda Laboral...?
El termini òptim per presentar la demanda laboral és durant el primer any, comptat des del dia en què la Seguretat Social reconeix el dret a la percepció de la pensió de jubilació o cessament de prestacions de serveis. Tanmateix, segons el criteri de diversos juristes, aquest temps pot ser de cinc anys, o fins i tot no prescriure mai, però la presentació després del primer any pot ser una dificultat afegida. En el cas específic dels que van adherir-se a la querella penal l’any 2016, es convenient interrompre la prescripció de reclamació el més aviat possible, com a mesura cautelar envers la demanda laboral.

Si em jubilo al llarg dels propers mesos, m'haig d'esperar a la jubilació o ja em puc adherir a la Demanda Laboral...?
Pots adherir-t'hi abans de la jubilació, d’aquesta manera podràs avançar la teva reclamació i entrar amb els primers col·lectius que presentin la demanda.

Quin import haurien d'haver aportat al Pla de Pensions per equiparar les prestacions amb les de l'antic Règim de Previsió del Personal (RPP)...?
Depèn de cada cas, però els càlculs actuarials realitzats sobre més de 300 casos reals, reflecteixen una pèrdua de la prestació de jubilació entre un 40% i un 60%  del què ens hauria correspost amb l’antic Règim de Previsió del Personal. Una xifra aproximada del què s’hauria d’haver ingressat al Pla de Pensió, per equiparar ambdós sistemes, ve a ser al doble de l’aportació inicial.

Quin gabinet jurídic portarà la Demanda Laboral...?
En estudi, s'informarà més endavant.

Quin cost té la Demanda Laboral...?
En estudi, s'informarà més endavant.

Si m'apunto a la demanda haig de trencar també la prescripció...?
No. La adhesió a la demanda ja trenca la prescripció. Apuntar-se al trencament de prescripció NOMÉS és convenient si no vols iniciar ara la demanda.

Quina documentació es necessita i quins tràmits cal fer per incorporar-se a la Demanda Laboral...?
Actualment l'adhesió a la Demanda Laboral està tancada.

Com afecta la quantitat de demandants a la Demanda Laboral...?
A l’àmbit laboral, la reclamació de drets té caràcter individual. Per tant, hi ha dos efectes importants a tenir en compte:
  • Efecte individual de la sentència, és a dir, qui no demanda no li afecta.
  • Per l'entitat demandada, el possible cost econòmic de múltiples demandes, incrementa les possibilitats de negociació.
© 2016 - PRPP
Tornar al contingut